Ordförande har ordet

På denna sida återfinns reflektioner från DFDK:s ordförande. Den uppdateras när det finns något att skriva om.

Styrelsenytt

En liten men naggande god styrelse (fem av nio ordinarie medlemmar) sammanträdde på onsdagen.

I nästa vecka börjar vi verkställa de beslut som togs på mötet.

Vad gäller den inställda upptaktsträffen föll ansvaret mellan stolarna. Givetvis mycket tråkigt. Men Champions League-myset blir av för tredje året i rad. Lokalen är bokad och beslut taget om sponsring från klubben. Inbjudan kommer i nästa vecka, men boka kvällen den 25 maj redan nu!

Vad gäller tröjorna så har ett 30-tal köpt Adidas genom DFDK. Vi har också fått in ett 20-tal gamla tröjor som vi kommer erbjuda dem som gått 11-manna grund att köpa billigt.

11 personer har hittills betalat medlems- och fortbildningsavgift. Senast 30 april ska detta vara betalt.

Vidare diskuterades ett par arbetsmiljöfrågor, som ska dryftas vidare. Istället för att säga något som kan komma att ändras väljer jag att inte kommentera detta vidare just nu, men jag vill att ni ska veta att vi i styrelsen arbetar för våra medlemmars bästa. Förhoppningsvis kommer det innan sommaren att komma ett par positiva nyheter ur detta arbete.

/ Ronnie Carlsson, 2013-04-17

 

Rivstart på nya posten

Jag har nu suttit sex dagar på posten som ordförande och det har varit intensivt från första början.

Först och främst: Ett stort tack till styrelsen, till valberedningen, till årsmötet och övriga medlemmar för förtroendet att utse mig till ordförande för DFDK. Jag ser det som ett hedersuppdrag och hoppas kunna driva klubben vidare i den positiva anda och på den goda grund som mina företrädare lagt.

Jag vill också rikta, å hela klubbens vägnar, ett stort tack till Damir Pacaric och Glenn Nyberg för det stora arbete ni gjort i styrelsen under många år. Även Ilir Sheremeti gjorde mycket gott under sin korta tid som styrelseledamot.

SFDF-konferensen i korthet

Den gångna helgen var jag på plats i Stockholm som distriktsansvarig vid Svenska Fotbolldomareförbundets utbildningskonferens och årsmöte.

Det var första gången sedan Nils-Erik Borgh satt som ordförande som Dalarna fanns representerat.

Jag fick kvitton på att vi ligger helt rätt i tiden, för några av sakerna det pratades om var:

  • Mervärde. Vi måste göra något mer för våra medlemmar, tex jobba fram lokala avtal om kläder, ordna medlemsträffar med mera. Det gick ett sus genom rummet när jag berättade om vårt lokala klädavtal med Intersport i Borlänge, inget annat distrikt hade lyckats få ett bättre avtal. Det var också många som var imponerade över vår träningsvilja och den sammanhållning som genomsyrar DFDK.
  • Generationsskifte. Vi måste få in yngre folk i styrelserna, sades det på mötet. I DFDK:s styrelse är 2013 fyra av nio ledamöter födda på 1990-talet, så här är vi också i framkant.
  • Alla ska vara medlemmar. Som medlem i DFDK är du automatiskt medlem i SFDF. SFDF för alla domares talan gentemot SvFF i bland annat förhandlingar om ekonomiska avtal. Som medlem i SFDF omfattas du också av en försäkring vid eventuell sjukskrivning som ger ett bra skydd vid såväl fysisk som psykisk skada. Dock är du, om du skulle drabbas, skyldig att driva frågan själv. Mer info finns på SFDF:s hemsida (öppnas i nytt fönster). Dalarna var ett av de distrikt där alla som ska betala medlemsavgiften har gjort det för 2012.

Dessutom fick jag tillfälle att knyta kontakter med våra granndistrikt. Förhoppningsvis kan vi göra gemensamma aktiviteter över gränserna, bland annat diskuteras en stor gruppresa till finalen i dam-EM i juni.

Den närmaste framtiden

Nästa onsdag har vi vårt första styrelsemöte för säsongen. Då kommer en längre rapport från konferensen. Dessutom ska vi utse sekreterare, vice ordförande och klubbmästare, göra en verksamhetsplan för året och diskutera en del andra viktiga frågor.

Men allra först ses vi väl i Kvarnsveden? Både tisdag och torsdag är det träning 18:30 följt av regelträff 20:15. Alla medlemmar är varmt välkomna!

/ Ronnie Carlsson, 2012-02-04